Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

Tìm hiểu thêm về lịch sử, hoạt động kinh doanh và các sáng kiến phát triển bền vững của chúng tôi

Emirates kết nối thế giới thông qua Dubai - trung tâm điều hành toàn các dịch vụ đã đạt giải thưởng quốc tế. Chúng tôi vận hành những chiếc máy bay hiện đại, hiệu quả và thoải mái, và lực lượng lao động đa dạng về văn hóa, cung cấp các dịch vụ giành giải thưởng cho khách hàng của chúng tôi trên khắp sáu châu lục mỗi ngày.

Giới thiệu về chúng tôi

Câu chuyện của chúng tôi

Cùng chúng tôi du hành ngược thời gian
Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

Gánh vác trọng trách trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi là một đội ngũ lãnh đạo và điều hành ổn định đã dẫn dắt sự phát triển và thành công của Tập đoàn Emirates. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới và xây dựng dựa trên nền tảng của chúng tôi để có được thành công lâu dài.

Ban lãnh đạo