Suất ăn dành cho trẻ em trên chuyến bay

Chọn trong số rất nhiều suất ăn dành cho em bé hoặc hãy để chúng tôi hâm nóng thức ăn hoặc sữa bạn mang theo. Chúng tôi cũng phục vụ vài loại sữa công thức và bình cho bé trên máy bay nếu bạn có nhu cầu.

Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi có thể thưởng thức các suất ăn dành cho trẻ em. Nếu con của bạn có chế độ ăn đặc biệt, hãy chọn trong những suất ăn đặc biệt do chúng tôi cung cấp khi bạn đặt chỗ hoặc quản lý đặt chỗ trực tuyến.

Chuyến bay của bạn có những gì