Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

Giới thiệu về chúng tôi

Chính sách và nghiệp vụ kinh doanh

Tập đoàn Emirates cam kết hoạt động có đạo đức và có trách nhiệm trong kinh doanh.

Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh(Mở tệp PDF trong tab mới) cùng với các chính sách của Tập đoàn Emirates đặt ra các tiêu chuẩn mà tất cả nhân viên phải tuân thủ khi tiến hành công việc kinh doanh của Tập đoàn.

Emirates là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, một sáng kiến tự nguyện mà qua đó chúng tôi nỗ lực đưa các Nguyên tắc và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG) trở thành một phần trong chiến lược, văn hóa và hoạt động của chúng tôi.

 • Bảo vệ dữ liệu

  Là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi thu thập, lưu trữ, quản lý và truyền đi một khối lượng dữ liệu đáng kể, bao gồm thông tin cá nhân để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

  Trách nhiệm của chúng tôi là duy trì tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu chúng tôi lưu giữ và chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đó một cách nghiêm túc.

  Chúng tôi đã thành lập một nhóm Bảo mật dữ liệu chuyên trách để thực hiện chiến lược quản trị toàn doanh nghiệp và thường xuyên xem xét các chính sách và quy trình của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế và trong nước và thực thi các thông lệ tốt nhất trong ngành.

  Đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

 • An ninh mạng

  Giống như nhiều tổ chức lớn, chúng tôi phải đối mặt với thách thức hàng ngày của các mối đe dọa trên mạng ngày càng phát triển, nơi những kẻ tấn công bên ngoài liên tục áp dụng các kỹ thuật tinh vi hơn. 

  Emirates liên tục cải thiện năng lực không gian mạng của mình để tăng cường bảo vệ chống lại các cuộc tấn công này và bảo vệ quyền truy cập vào thông tin chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi cũng đầu tư các nguồn lực để nâng cao và mở rộng nhận thức của nhân viên về các rủi ro bảo mật dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác chung về các vấn đề không gian mạng thông qua mô phỏng và đào tạo có hệ thống.

  Đây là những gì bạn có thể làm nếu nghi ngờ Emirates đã gặp phải Vấn đề an ninh mạng.

Quản lý chuỗi cung ứng

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với các mối quan hệ chủ thầu - nhà thầu là các điều khoản phải rõ ràng, công bằng và cùng có lợi. Quy trình bán gói thầu của chúng tôi dựa trên đấu thầu cạnh tranh và các nguyên tắc minh bạch.

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp phù hợp với Bộ Quy tắc Ứng xử nội bộ của chúng tôi, mở rộng các tiêu chuẩn thông qua chuỗi cung ứng của chúng tôi. Bao gồm các nguyên tắc hỗ trợ và tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền con người, sức khỏe và an toàn, cũng như các yêu cầu về tính bền vững của môi trường.

Đọc tuyên bố về chính sách(Mở trang web bên ngoài trong tab mới) của chúng tôi.