Accessibility informationSkip to the main content
 • Báo cáo thường niên
  Xem các báo cáo thường niên hiện tại và trước đây đã được kiểm toán theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế.
  Đọc thêm
 • Phương pháp tiếp cận của Dubai
  Thành công của Dubai là một thành quả của mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, mang tính cạnh tranh cao.
  Đọc thêm
 • Mô hình kinh doanh của chúng tôi
  Mô hình kinh doanh của Emirates đã và đang là động lực cho trọng điểm thương mại và lợi nhuận bền vững của hãng.
  Đọc thêm
 • Vấn đề trợ cấp
  Chúng tôi hoan nghênh một cuộc tranh luận mạnh mẽ, dựa trên thực tế về vấn đề trợ cấp cho ngành hàng không.
  Đọc thêm