Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

Minh bạch tài chính

Chúng tôi chấp nhận cạnh tranh và phản đối sự viện trợ của nhà nước như một công cụ để duy trì hoạt động của các hãng hàng không kém hiệu quả hoặc các hình thức trợ cấp hàng không khác làm sai lệch thị trường do sự can thiệp của con người.

Thành công thương mại của chúng tôi và nhiều năm liên tiếp có lợi nhuận là nhờ động lực từ chính sách hàng không Open Skies (Bầu trời mở) của Dubai, và dựa trên mô hình kinh doanh vững chắc và lấy khách hàng làm trung tâm.

 • Báo cáo thường niên
  Xem các báo cáo thường niên hiện tại và trước đây đã được kiểm toán theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế.
  Đọc thêm
 • Phương pháp tiếp cận của Dubai
  Thành công của Dubai là một thành quả của mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, mang tính cạnh tranh cao.
  Đọc thêm
 • Mô hình kinh doanh của chúng tôi
  Mô hình kinh doanh của Emirates đã và đang là động lực cho trọng điểm thương mại và lợi nhuận bền vững của hãng.
  Đọc thêm
 • Vấn đề trợ cấp
  Chúng tôi hoan nghênh một cuộc tranh luận mạnh mẽ, dựa trên thực tế về vấn đề trợ cấp cho ngành hàng không.
  Đọc thêm