Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

Giới thiệu về Tập đoàn Emirates

Mạng lưới Emirates

Cơ hội nghề nghiệp tại Tập đoàn Emirates

Quy trình khiếu nại và phản hồi

Các điểm đến của chúng tôi

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu

Làm việc với Emirates

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Emirates vận hành một đội bay kết hợp bao gồm các mẫu máy bay A380 và B777 trước đây và sau này. Các sản phẩm, dịch vụ và tính năng trên chuyến bay thực tế có thể thay đổi tùy theo tuyến bay và cấu hình máy bay. Các yêu cầu vận hành cũng có thể làm phát sinh những thay đổi vào phút cuối đối với máy bay được sử dụng cho các chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn có thắc mắc về các sản phẩm của chúng tôi hoặc có yêu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt chuyến bay.