Accessibility informationSkip to the main content

Trước chuyến bay

Thị thực và hộ chiếu

Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm mang theo các giấy tờ du lịch phù hợp. Hãy kiểm tra các yêu cầu nhập cảnh cho chuyến đi sắp tới trước chuyến đi của bạn.
Tư vấn về thị thực COVID-19

Truy cập trung tâm thông tin về COVID-19 của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về thị thực và các yêu cầu về du lịch khác.

YÊU CẦU NHẬP CẢNH

Kiểm tra yêu cầu thị thực và hộ chiếu của bạn

Lưu ý: Vì thông tin này được lấy từ một nhà cung cấp bên ngoài, chúng tôi chỉ có thể hiển thị kết quả bằng tiếng Anh. Thông tin ở đây chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi - kiểm tra với các cơ quan có liên quan đối với các quốc gia điểm đến của bạn. Người mang hộ chiếu và giấy tờ đi lại không tiêu chuẩn cũng có thể có những yêu cầu nhập cảnh khác nhau

Bạn có thể thêm tối đa 5 quốc gia quá cảnh

Câu hỏi thường gặp về thị thực và hộ chiếu

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về thông tin thông hành, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về việc chuẩn bị cho chuyến đi hoặc đọc tất cả Câu hỏi thường gặp.