Thông tin thị thực & hộ chiếu

Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm mang theo các giấy tờ đi lại phù hợp

Sử dụng các nguồn dưới đây để làm quen với các yêu cầu cho lịch trình cụ thể của bạn.

Khách đến Dubai và các vùng khác của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất nên tham khảo Thị thực UAE(Mở trong một thẻ mới).

Khách đến các nước khác nên sử dụng Công cụ tìm kiếm các Yêu cầu về Thị thực (thông tin được cung cấp bởi IATA).

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong Bảng tra cứu thuật ngữ.

Tìm hiểu về hệ thống điện tử mới để được cấp phép sớm đến Hoa Kỳ ở đây.

Xin lưu ý rằng các yêu cầu về thị thực, quá cảnh và nhập cảnh khác nhau tùy từng quốc gia và có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc thông báo rất ít. Các nguồn được liệt kê trong trang này được dùng làm hướng dẫn, nhưng xin vui lòng tham khảo các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của tất cả các quốc gia trên lịch trình của bạn cũng như quốc gia đến để có thông tin cập nhật nhất.

*Tùy thuộc vào tài liệu theo thứ tự và sự chấp thuận nhập cảnh của UAE. Những ngày làm việc quốc tế sẽ được xem xét khi tính các ngày nghỉ nhập cảnh của UAE.
**Điều khoản và điều kiện áp dụng.