Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Thông tin cơ bản về Emirates Skywards

Lợi ích của Emirates Skywards

Tích lũy Dặm thưởng Emirates Skywards

Mua, Tặng, Chuyển nhượng, Gia hạn và Phục hồi Dặm thưởng

Yêu cầu cộng dặm

Các hạng hội viên chương trình Emirates Skywards

Emirates Skywards và chi tiêu Dặm thưởng

Skysurfers

Chương trình Your World Rewards

Tiền mặt+Dặm thưởng

Emirates Skywards và Qantas

Tài khoản Gia đình của Tôi (My Family)

Skywards+

Các ưu đãi qua email của flydubai

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Emirates vận hành một đội bay kết hợp bao gồm các mẫu máy bay A380 và B777 trước đây và sau này. Các sản phẩm, dịch vụ và tính năng trên chuyến bay thực tế có thể thay đổi tùy theo tuyến bay và cấu hình máy bay. Các yêu cầu vận hành cũng có thể làm phát sinh những thay đổi vào phút cuối đối với máy bay được sử dụng cho các chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn có thắc mắc về các sản phẩm của chúng tôi hoặc có yêu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt chuyến bay.