EMIRATES SKYWARDS

Quyền lợi Hội viên

Đặc quyền về du lịch và lối sống, những khoảnh khắc thú vị và những trải nghiệm đáng nhớ. Có tất cả với chương trình Emirates Skywards.
Khám phá các quyền lợi

Các quyền lợi bổ sung khi bạn bay cùng chúng tôi và các đối tác hàng không của chúng tôi

Mạng lưới Emirates-Qantas

Nếu bạn bay trong mạng lưới bay liên danh giữa Emirates-Qantas, bạn vẫn tiếp tục nhận được các đặc quyền theo hạng hội viên Emirates Skywards của mình. Bạn hãy nhớ đặt chỗ trên các chuyến bay có mã Emirates (số hiệu chuyến bay EK) để tiếp tục tích lũy Dặm thưởng Theo hạng. Sẽ không thể sửa đổi mã số hội viên của bạn một khi bạn đã làm thủ tục hoặc đã hoàn tất chuyến đi, vì vậy hãy bảo đảm bạn khai báo chính xác mã số hội viên Emirates Skywards của mình để tích lũy Dặm thưởng và được hưởng các quyền lợi. Hãy truy cập trang đối tác Qantas để tìm hiểu thêm về những quyền lợi mà bạn có được từ mối quan hệ đối tác này.

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng truy cập mục Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm chi tiết về các Quyền lợi theo Hạng.