ĐỪNG CHỈ BAY THÔI, HÃY TẬN HƯỞNG NHIỀU HƠN

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm chuyến bay

Có lỗi trên trang này
 • Vui lòng chọn một sân bay khởi hành

 • Vui lòng chọn một sân bay đến

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

 • Vui lòng chọn ngày trở về

Vui lòng chọn ngày khởi hành Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày. Sau khi chọn ngày, hãy sử dụng phím tab để chọn chuyến bay một chiều hoặc ngày bay linh hoạt.
-
Bạn muốn trở về vào ngày nào? Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày. Sau khi chọn ngày, hãy sử dụng phím tab để chọn chuyến bay một chiều hoặc ngày bay linh hoạt.

Quản lý đặt chỗ hoặc làm thủ tục

Chuyến bay của bạn có những gì

Có lỗi trên trang này
 • Vui lòng chọn nơi khởi hành ban đầu

 • Vui lòng chọn một điểm đến

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

 • Vui lòng nhập số hiệu chuyến bay

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

Bạn muốn khởi hành vào ngày nào? Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày.

Flight number error

Bạn muốn khởi hành vào ngày nào? Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày.

Tình trạng chuyến bay

Có lỗi trên trang này
 • Vui lòng chọn nơi khởi hành ban đầu

 • Vui lòng chọn một điểm đến

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

 • Vui lòng nhập số hiệu chuyến bay

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

Flight number error

Emirates Experience background
Bay cùng Emirates

Trải nghiệm Emirates

Cho dù đây là chuyến bay đầu tiên của bạn hay đơn giản là chuyến bay gần đây nhất, chúng tôi luôn nỗ lực dự đoán mọi nhu cầu của bạn