Trẻ em bay đến Dubai GIẢM GIÁ ĐẾN 75% tham dự EXPO 2020 Dubai

Tìm hiểu thêm

Truy cập trung tâm thông tin về COVID-19 của chúng tôi để biết các điểm đến hiện tại, tư vấn về du lịch và hơn thế nữa.

Đến trung tâm thông tin về COVID-19

Tìm kiếm chuyến bay

Có lỗi trên trang này
 • Vui lòng chọn một sân bay khởi hành

 • Vui lòng chọn một sân bay đến

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

 • Vui lòng chọn ngày trở về

Vui lòng chọn ngày khởi hành Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày. Sau khi chọn ngày, hãy sử dụng phím tab để chọn chuyến bay một chiều hoặc ngày bay linh hoạt.
-
Bạn muốn trở về vào ngày nào? Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày. Sau khi chọn ngày, hãy sử dụng phím tab để chọn chuyến bay một chiều hoặc ngày bay linh hoạt.

Quản lý đặt chỗ/làm thủ tục chuyến bay

Chuyến bay của bạn có những gì

Có lỗi trên trang này
 • Vui lòng chọn nơi khởi hành ban đầu

 • Vui lòng chọn một điểm đến

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

 • Vui lòng nhập số hiệu chuyến bay

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

Bạn muốn khởi hành vào ngày nào? Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày.

Flight number error

Bạn muốn khởi hành vào ngày nào? Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày.

Tình trạng chuyến bay

Có lỗi trên trang này
 • Vui lòng chọn nơi khởi hành ban đầu

 • Vui lòng chọn một điểm đến

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

 • Vui lòng nhập số hiệu chuyến bay

 • Vui lòng chọn ngày khởi hành

Flight number error

Seafood meal First Class black and white
HỖ TRỢ ĐI LẠI

An tâm lên kế hoạch chuyến đi

Tìm trợ giúp đặt chỗ và lên kế hoạch chuyến đi và tìm hiểu những việc bạn cần làm trong hành trình của mình.