Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Các quyền lợi của chương trình Emirates Business Rewards

Khám phá một cách thức đến với nhiều phần thưởng hơn khi đặt chỗ cho chuyến đi công tác cùng chương trình Emirates Business Rewards

Tích lũy Điểm Business Rewards và Dặm thưởng Skywards trên mỗi chuyến bay

Nếu bạn thuộc một công ty, câu lạc bộ hoặc tổ chức từ thiện, bạn sẽ nhận được Điểm Thưởng Business Rewards mỗi khi nhân viên hoặc khách mời của bạn có chuyến bay. Bạn có thể sử dụng Điểm Thưởng của bạn để đặt các Chuyến bay Dynamic Reward và Nâng hạng. Thậm chí chúng tôi sẽ thưởng Dặm thưởng Skywards cho từng cá nhân hành khách trên cùng chuyến bay.
 
  • Tích lũy 1 Điểm Business Rewards cho mỗi 1 USD chi tiêu*Bạn sẽ nhận được 1 Điểm Business Rewards cho mỗi 1 USD chi tiêu dựa trên giá vé cơ bản, bao gồm phí vận chuyển nhưng không bao gồm thuế và các chi phí khác của đối tác trong ngành. Chỉ có thể tích Điểm Business Rewards trên các chuyến bay của Emirates. Các chuyến bay liên danh, liên tuyến hay các chuyến bay của các đối tác khác không áp dụng tích điểm.
  • Cá nhân đã là hội viên của chương trình Emirates Skywards sẽ nhận được Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng theo tỷ lệ thông thường**
 
*Bạn sẽ nhận được 1 Điểm Business Rewards cho mỗi 1 USD chi tiêu dựa trên vé máy bay cơ bản, bao gồm phí vận chuyển mà không bao gồm thuế và các khoản phí khác từ các đối tác trong ngành. Chỉ có thể tích Điểm Business Rewards trên các chuyến bay của Emirates. Các chuyến bay liên danh, liên tuyến hay các chuyến bay của các đối tác khác không áp dụng tích điểm.
 
**Chỉ có hành khách là hội viên Emirates Skywards mới có thể tích lũy Dặm thưởng Skywards. Họ cũng sẽ nhận được Dặm theo Hạng trên chuyến bay này. Hành khách không phải là hội viên Emirates Skywards sẽ không nhận được Dặm thưởng Skywards, nhưng doanh nghiệp của họ sẽ tiếp tục nhận được Điểm Business Rewards.  
Sử dụng Điểm Thưởng theo cách của bạn
Cho dù bạn muốn lên kế hoạch cho chuyến bay công tác trong tương lai hay thưởng cho nhân viên của mình, bạn có thể sử dụng Điểm Thưởng Business Rewards của mình trên những chuyến bay và nâng hạng với Emirates. Chuyến bay Dynamic Reward luôn có sẵn ở mọi hạng khoang, và trên hầu hết các chuyến bay của Emirates. Nếu bạn muốn nâng hạng cho một trong những nhân viên hoặc khách mời, bạn có thể sử dụng Điểm Thưởng của mình để thanh toán phần chênh lệch giá vé.
Tham gia ngay
Tận hưởng trải nghiệm đặt chỗ không gián đoạn
Bạn có thể đăng ký trực tuyến chuyến đi cho tổ chức của mình thông qua các Trung tâm Liên hệ của Emirates và Phòng vé hoặc Đại lý du lịch ưa thích của bạn. 
Quản lý chuyến đi của bạn ở một nơi
Đề cử một Quản trị viên Chương trình để đặt chuyến bay, quản lý việc đi lại cho nhân viên và khách mời du lịch cũng như kiểm tra số dư Điểm Thưởng của bạn. Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện trực tuyến, vì vậy bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình 24/7.
 
Không cần tốn phí khi tham gia chương trình Emirates Business Rewards và chỉ mất vài phút để đăng ký trực tuyến. Tham gia ngay và khiến chuyến công tác trở nên đáng giá hơn.
Tham gia ngay