Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

MUA, TẶNG, CHUYỂN NHƯỢNG, NHÂN, GIA HẠN HOẶC KHÔI PHỤC DẶM THƯỞNG CỦA BẠN

Nhiều lựa chọn hơn với Dặm thưởng của bạn

Mua Dặm Opens an external link in a new tab
Mua thêm Dặm thưởng Skywards
Nếu bạn muốn có một phần thưởng nhưng lại không có đủ Dặm thưởng Skywards trong tài khoản thì bạn chỉ cần mua thêm Dặm thưởng Skywards. Dù bạn muốn đạt được một chuyến bay thưởng hay bạn định dành tiền để nâng hạng chuyến bay thì hãy mua Dặm thưởng để đạt mục đích đó nhanh hơn. Mỗi 1.000 Dặm chỉ có giá 30 USD và bạn có thể mua tối đa 100.000 hoặc 200.000 Dặm thưởng Skywards một năm, dựa trên hạng hội viên của bạn.
Mua DặmMua Dặm Opens an external link in a new tab
Tặng Dặm Opens an external link in a new tab
Tặng Dặm thưởng Skywards
Nếu bạn muốn chiều chuộng những người mình yêu mến, bạn chỉ cần mua Dặm thưởng Skywards cho gia đình và bạn bè để họ tự dùng Dặm thưởng đó. Từ các chuyến bay hay thậm chí là các lần lưu trú tại khách sạn, người thân của bạn sẽ tìm thấy thứ mà họ thích trong hàng loạt những phần thưởng hấp dẫn của chúng tôi. Mỗi 1.000 Dặm thưởng Skywards chỉ có giá 30 USD và bạn có thể tặng tối đa 100.000 hoặc 200.000 Dặm thưởng Skywards một năm, dựa trên hạng hội viên của người nhận.
Tặng DặmTặng Dặm Opens an external link in a new tab
Gia hạn Dặm hết hạn Opens an external link in a new tab
Gia hạn Dặm thưởng Skywards
Nếu Dặm thưởng Skywards của bạn sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn thêm đến 12 tháng với mức giá đặc biệt. Chỉ cần nhớ Gia hạn Dặm thưởng của bạn ba tháng trước ngày hết hạn.
Gia hạn Dặm hết hạnGia hạn Dặm hết hạn Opens an external link in a new tab
Khôi phục Dặm thưởng đã hết hạn Opens an external link in a new tab
Khôi phục Dặm thưởng Skywards đã hết hạn
Nếu Dặm thưởng Skywards của bạn đã hết hạn trong vòng 6 tháng, bạn có thể khôi phục số Dặm thưởng đó và số Dặm thưởng đó sẽ được thêm lại vào tài khoản của bạn. 1.000 Dặm thưởng có giá chỉ 20 USD và bạn có thể khôi phục tối đa 50.000 Dặm thưởng Skywards mỗi năm.
Khôi phục Dặm thưởng đã hết hạnKhôi phục Dặm thưởng đã hết hạn Opens an external link in a new tab
Chuyển Dặm thưởng của bạn Opens an external link in a new tab
Chuyển Dặm thưởng Skywards của bạn cho những tài khoản có ít Dặm thưởng hơn
Nếu bạn không thể đạt được một phần thưởng nhất định, hãy chuyển Dặm thưởng Skywards của bạn cho gia đình hoặc bạn bè để gộp Dặm thưởng chung vào một tài khoản và gia tăng số Dặm thưởng của bạn. Bạn có thể chuyển Dặm thưởng với giá 15 USD cho 1000 Dặm thưởng và bạn có thể chuyển tối đa 50.000 Dặm thưởng một năm.
Chuyển Dặm thưởng của bạnChuyển Dặm thưởng của bạn Opens an external link in a new tab
Nhân thêm Dặm thưởng Skywards
Bạn đang mong đợi đủ Dặm thưởng cho phần thưởng tiếp theo? Bây giờ bạn có thể tăng gấp đôi, gấp ba hoặc gấp bốn lần số Dặm thưởng mà bạn tích lũy được trên các chuyến bay và với các đối tác của chúng tôi với mức quy đổi đặc biệt. Chỉ phải trả 20 USD cho mỗi 1.000 Dặm bạn muốn nhân. Bạn có thể nhân tối đa 50.000 Dặm mỗi năm, nhờ đó có thể tận hưởng phần thưởng tiếp theo sớm hơn nữa.

Thông tin thêm

Thời gian chuyển Dặm thưởng vào tài khoản của bạn có thể mất tới 48 tiếng và số Dặm thưởng đó có thể quy đổi được.

Hiệu lực của Dặm thưởng Skywards đến hạn hoặc đã hết hạn chỉ có thể gia hạn hoặc phục hồi thông qua emirates.com.

Hiện hội viên chỉ có thể Mua, Tặng, Chuyển nhượng, Gia hạn Khôi phục và Nhân Dặm thưởng bằng tài khoản Emirates Skywards cá nhân và không áp dụng đối với tài khoản Gia đình của Tôi (My Family).

Dặm bổ sung có thể được mua cho các tài khoản Gia đình của Tôi và Dặm thưởng đã đóng góp không thể được tặng, chuyển nhượng, khôi phục, gia hạn hoặc nhân lên.

Bằng việc nhấp vào bất kỳ tùy chọn nào ở trên để Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm hoặc Nhân Dặm, bạn sẽ rời khỏi trang emirates.com và được chuyển từ trang web của Emirates sang Points Platform, đây là một trang web của bên thứ ba do Points.com Inc. cung cấp.

Emirates Skywards cam kết bảo vệ Tài khoản hội viên, thông tin cá nhân và số dư Dặm thưởng của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn chỉ thực hiện 'Mua Dặm' thông qua Emirates.com và Tổng đài của Emirates, đồng thời không tham gia với các bên liên quan đến các hoạt động trái phép và bất hợp pháp liên quan đến việc bán Dặm thưởng và Vé thưởng. Quy tắc của Chương trình Skywards nghiêm cấm việc mua Dặm thưởng và Vé thưởng qua các kênh trái phép.