Chương trình Business Rewards của Emirates

Đăng ký công việc của Quý khách

Chào mừng bạn đến với cách đi du lịch hấp dẫn hơn. Kiếm Điểm cho tất cả các chuyến đi của tổ chức, quản lý hồ sơ đặt chỗ, và quy đổi Điểm cho các chuyến bay và các hoạt động nâng cấp - tất cả giờ chỉ ở một chỗ rất thuận tiện.

Những thứ bạn cần để đăng ký tổ chức của bạn

  • một địa chỉ e-mail
  • một số thông tin về bạn
  • một vài thông tin chi tiết về tổ chức
  • một bản sao giấy phép thương mại của tổ chức (nếu có)
Chọn 'khác' sẽ khiến cho một trường mới xuất hiện.
Bước 1: Hoạt động
Nhập địa chỉ email của bạn. Nếu bạn có tài khoản Emirates Skywards, hãy đăng ký với cùng một địa chỉ email để bạn có một mật khẩu cho cả hai tài khoản.
  Nhấp vào nút này sẽ tạo một phần mới

Địa chỉ email này đã được liên kết với tài khoản Emirates Skywards hoặc Emirates Business Rewards. Nếu bạn là thành viên của Emirates Skywards, vui lòng nhập mật khẩu để liên kết hồ sơ Emirates Skywards với tài khoản Emirates Business Rewards mới của bạn. Nếu bạn đã là một thành viên của Emirates Business Rewards, việc nhập mật khẩu sẽ đưa bạn đến bảng điều khiển. Ngoài ra, bạn có thể Sử dụng một địa chỉ email khác để thiết lập một tài khoản Emirates mới.

Chúng tôi nhận thấy bạn đã đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của bạn. Bạn có muốn sử dụng tài khoản này để đăng ký tổ chức của mình không?

Lợi ích của việc sử dụng tài khoản Emirates hiện có

  • Chúng tôi sẽ điền trước các chi tiết liên hệ từ hồ sơ của bạn để giúp bạn đăng ký tổ chức của mình dễ dàng hơn.
Bước 2: Tạo hồ sơ Emirates Business Rewards Hoạt động Hiện không có

Bạn có thể sử dụng {{registration.email.model.emailAddress}} để tạo tài khoản Emirates Business Rewards. Đăng ký bây giờ để hưởng các quyền lợi.

     
Bước 3: Hoạt động Hiện không có
Vui lòng nhập thông tin về tổ chức của bạn.
Vui lòng sử dụng biểu mẫu Truy vấn tài khoản nếu tổ chức của bạn không có giấy phép giao dịch.
Điện thoại liên hệ
Bạn có muốn thêm thông tin GST của công ty không?
Điện thoại liên hệ

Vui lòng nhập số điện thoại liên hệ của phòng phụ trách thuế của bạn

Điện thoại liên hệ 2
Nhập địa chỉ email của bạn. Nếu bạn có tài khoản Emirates Skywards, hãy đăng ký với cùng một địa chỉ email để bạn có một mật khẩu cho cả hai tài khoản.
Địa chỉ phòng thuế

Xin chắc chắn rằng địa chỉ bạn nhập vào giống địa chỉ đã đăng ký trong Đăng ký GST của bạn.