Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Đặt chỗ chuyến bay

Lịch bay

Khám phá các tuyến bay trên toàn cầu và tìm kiếm lịch trình của chúng tôi để tìm thời gian bay phù hợp với bạn.
Sân bay khởi hành

Sân bay đến

Vui lòng chọn ngày khởi hành Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày. Sau khi chọn ngày, hãy sử dụng phím tab để chọn chuyến bay một chiều hoặc ngày bay linh hoạt.

Vui lòng chọn ngày khởi hành Sử dụng phím Page Up để chọn tháng kế tiếp và phím Page Down để chọn tháng trước. Sử dụng phím mũi tên để chọn ngày. Sau khi chọn ngày, hãy sử dụng phím tab để chọn chuyến bay một chiều hoặc ngày bay linh hoạt.

Tải về

Ứng dụng Emirates

Chuyến bay tiếp theo nằm trong tầm tay bạn. Tải xuống Ứng dụng Emirates và sắp xếp các chuyến đi của bạn khi đang di chuyển.
Business trip booking to France on mobile screen