Bảo Đảm Giá Tốt Nhất của Emirates

Giá Tốt Nhất là gì?

Biểu tượng Giá Tốt Nhất của chúng tôi bảo đảm giá vé trực tuyến tốt nhất chỉ có tại emirates.com/vn. Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy biểu tượng Giá Tốt Nhất, bạn có thể tự tin đặt chỗ chuyến bay Emirates với sự bảo đảm rằng bạn sẽ không thể tìm đươc giá vé Emirates nào tốt hơn ở bất kỳ đâu trên mạng.

Cách thức hoạt động ra sao?

Nếu bạn tìm thấy giá vé Emirates tốt hơn cho cùng một hành trình ở một trang web khác cho cùng chuyến, rẻ hơn tối thiểu 20 USD, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn số tiền chênh lệch. Vì vậy, bất kỳ khi nào bạn thấy biểu tượng Giá Tốt Nhất, hãy lập tức đặt chỗ trên emirates.com để tận hưởng lợi thế và yêu cầu bồi hoàn.

Đặt chỗ ngay

Tôi làm thế nào để yêu cầu bồi hoàn?

Điều khoản và Điều kiện áp dụng.

1 Đặt chỗ trực tuyến và thanh toán ngay tại emirates.com
2 Bảo đảm rằng giá vé Emirates thấp hơn mà bạn tìm thấy là giá vé trên một trang web khác nơi bạn có thể đặt cùng các chuyến bay Emirates này.
3 Chúng tôi không thể xem xét các giá vé thấp hơn tại trang emirates.com vào một thời điểm sau đó.
4 Hãy điền thông tin và gửi mẫu yêu cầu trực tuyến trước nửa đêm cùng ngày bạn mua vé.