Mẫu Thông tin Y khoa (MEDIF)

Nếu sức khoẻ của bạn có vấn đề, hoặc bạn cần trợ giúp để bay thì bạn có thể cần phải kiểm tra xem bạn có thể bay với chúng tôi hay không trước khi bạn đi du lịch. Sau khi bạn hoàn thành Mẫu thông tin Y khoa (MEDIF), chúng tôi có thể đánh giá xem bạn có thể đi an toàn hay không, hoặc xem chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong chuyến đi hay không.


Để hoàn thành mẫu đơn MEDIF trực tuyến vui lòng nhập chi tiết của bạn vào widget để tìm hồ sơ đặt chỗ của bạn.


Xin lưu ý rằng Emirates có thể liên lạc với bạn hoặc bác sĩ điều trị của bạn để biết thêm thông tin/làm rõ về tình trạng của bạn nếu cần.

Tìm đặt chỗ của tôi
 

Nếu bạn muốn điền biểu mẫu bằng tay, vui lòng tải tệp PFD MEDIF(Mở tệp PDF trong tab mới) và gửi bản hoàn chỉnh tới medaattachments@emirates.com.