Tìm hiểu các yêu cầu về thị thực

Để biết thông tin mới nhất về yêu cầu thị thực và hộ chiếu ở các quốc gia/vùng lãnh thổ trên lịch trình Emirates của bạn, bạn có thể thử công cụ tìm kiếm này.

Hãy nhớ rằng các yêu cầu thị thực có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc thông báo hạn chế. Vui lòng kiểm tra lại các yêu cầu nhập cảnh nước ngoài đối với khách du lịch từ quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn bằng cách liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia/lãnh thổ nơi đến.

Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm phải có thị thực khi được yêu cầu và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn không có thị thực. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi(Mở trong một thẻ mới).

logo IATA

Thông tin này được cung cấp bởi một bên thứ ba bên ngoài và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với những thông tin có trên trang web này. Nếu bạn có hộ chiếu không phổ thông - chẳng hạn như hộ chiếu ngoại giao - bạn nên liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đến để tìm hiểu về các yêu cầu cụ thể.


Thông tin Visa
Các quốc gia chuyển tiếp
Các quốc gia quá cảnh

Quốc gia quá cảnh được chọn