Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Emirates Skywards

Gia Đình Của Tôi

Giành phần thưởng cùng nhau, nhanh hơn

Kết hợp Dặm thưởng

Cộng gộp tất cả các Dặm thưởng Skywards mà bạn tích lũy được trên các chuyến bay và với các đối tác của chúng tôi vào một tài khoản và cùng nhau tận hưởng phần thưởng của bạn nhanh hơn.

Tận hưởng đặt chỗ nhanh hơn

Thêm thông tin về gia đình bạn và tiết kiệm thời gian khi bạn đặt chỗ.

Dành nhiều thời gian bên nhau hơn

Chi tiêu Dặm thưởng trong tài khoản Gia đình của Tôi của bạn trên các chuyến bay và nâng hạng cho bạn và gia đình.

Cách tham gia

Chia sẻ những khoảnh khắc luôn được thưởng thích đáng. Tham gia My Family để kết hợp Dặm thưởng Skywards của bạn và tận hưởng các phần thưởng cùng nhau nhanh hơn.

1

Tạo

Đặt tên cho tài khoản My Family của bạn và chọn phần trăm số Dặm thưởng mà bạn muốn đóng góp.

2

Thêm thành viên

Mời lên đến bảy thành viên trong gia đình tham gia, bao gồm trẻ em

3

Kết hợp Dặm Skywards

Chọn gộp tất cả hoặc không gộp Dặm mà bạn tích lũy được vào tài khoản Gia đình của Tôi. Số Dặm thưởng mà bạn không đóng góp sẽ vẫn nằm trong tài khoản của bạn.

Đăng ký cho các con của bạn

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các hội viên Skysurfers được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn vẫn còn câu hỏi về chương trình Gia đình của Tôi, hãy truy cập trang Các câu hỏi thường gặp về chương trình Emirates Skywards.