Accessibility informationSkip to the main content

Kết nối trên máy bay

Luôn kết nối trong chuyến bay tiếp theo. Chọn trong số các gói Wi-Fi tuyệt vời của chúng tôi và xem các tùy chọn miễn phí dành cho các hội viên Emirates Skywards.

Gói Wi-Fi của chúng tôi

Trò chuyện không giới hạn. Kết nối với tất cả các ứng dụng nhắn tin yêu thích của bạn trong suốt chuyến bay

  • 2,99 USD - 5,99 USD tùy theo độ dài của chuyến bay.
  • Trò chuyện bằng WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, WeChat, Line hoặc Viber với dịch vụ chỉ dành cho nhắn tin của chúng tôi.

Internet Wi-Fi trong suốt chuyến bay

  • 9,99 USD - 19,99 USD tùy theo độ dài của chuyến bay. 

Easy connect - được cung cấp ở các khu vực được chọn

  • 9,99 USD cho 30 phút truy cập không giới hạn dữ liệu.

Hội viên Emirates Skywards

Hội viên Emirates Skywards có thể sử dụng dịch vụ Wi-Fi miễn phí của chúng tôi.

Trò chuyện miễn phí không giới hạn

Sử dụng WhatsApp, Messenger và các dịch vụ tin nhắn khác miễn phí khi bạn bay với tư cách hội viên Emirates Skywards ở Hạng Thương gia hoặc với tư cách là hội viên hạng Gold ở Hạng Phổ thông.

Internet Wi-Fi miễn phí trong suốt chuyến bay

Tận hưởng Wi-Fi miễn phí trong suốt chuyến bay với tư cách là hội viên Emirates Skywards ở khoang hạng Nhất hoặc hội viên hạng Platinum trong bất kỳ hạng bay nào.

Để sử dụng dịch vụ Wi-Fi miễn phí, bạn phải thêm số hội viên Emirates Skywards của mình vào đặt chỗ tối thiểu 24 giờ trước chuyến bay. Thêm mã số hội viên trên Ứng dụng Emirates hoặc thông qua phần Quản lý trực tuyến của chúng tôi.

Cách mua gói Wi-Fi

  • Kết nối với mạng OnAir Wi-Fi sau khi cất cánh
  • Đăng nhập nếu bạn là hội viên Emirates Skywards
  • Chọn gói Wi-Fi
  • Trả tiền trực tuyến

Thông tin thêm

Do băng thông và chi phí dữ liệu vệ tinh có giới hạn, truyền phát đa phương tiện và một số dịch vụ đồng bộ sẽ bị hạn chế. Băng thông hiện có được tối ưu hóa để cung cấp trải nghiệm tốt hơn hoặc hợp lý hơn cho mọi người.

Giá có thể khác nhau trên một số tuyến bay và giá có thể thay đổi. Theo quy định, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc ở tất cả mọi quốc gia. Các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi đang làm việc với các nhà chức trách để mở rộng vùng phủ sóng. Chúng tôi không thể đảm bảo các dịch vụ này sẽ không có lỗi. Theo đó, trách nhiệm của Emirates là hữu hạn.