Giữ liên lạc khi bạn đang bay

Wi-fi trên máy bay

Wi-fi trên máy bay

20MB miễn phí

Bạn có thể tận hưởng tới 20MB Wi-Fi miễn phí trong vòng hai giờ đầu tiên đăng nhập. Đó là lượng dữ liệu đủ để duyệt các mạng xã hội yêu thích và gửi tin nhắn.

Nếu bạn muốn sử dụng Wi-fi trên máy bay của chúng tôi hoặc bạn cần thêm dung lượng, bạn có thể lựa chọn từ một trong những gói dưới đây.

Và tùy thuộc vào hạng hội viên và loại máy bay bạn đang bay, các hội viên Emirates Skywards có thể tận hưởng Wi-fi miễn phí hoặc các gói được giảm giá trong suốt chuyến bay.

Wi-fi trên máy bay

Hội viên Emirates Skywards

Để tận hưởng Wi-fi miễn phí hoặc được giảm giá trên máy bay, bạn sẽ cần thêm mã hội viên Emirates Skywards của mình vào thời điểm đặt vé hoặc sau đó thông qua mục Quản lý đặt chỗ Khi đã lên máy bay, hãy sử dụng mã hội viên và mật khẩu để đăng nhập.

Nếu bạn là hội viên Emirates Skywards hạng Silver hoặc Blue, hãy chắc chắn rằng bạn đăng nhập với tư cách hội viên chứ không phải khách mời để có thể tận hưởng 20MB miễn phí và sau đó mua gói giảm giá.

Hạng khoang Hạng Emirates Skywards Lựa chọn gói
Hạng Nhất, Hạng Thương Gia Blue, Silver, Gold, Platinum Wi-fi miễn phí không hạn chế trong suốt chuyến bay
Hạng Phổ Thông Gold, Platinum Wi-fi miễn phí không hạn chế trong suốt chuyến bay
Hạng Phổ Thông Silver Giá cả, mức giảm giá và các gói khác nhau theo chặng bay
Hạng Phổ Thông Blue Giá cả, mức giảm giá và các gói khác nhau theo chặng bay

Wi-fi trên máy bay

Hành khách không phải hội viên của Emirates Skywards

Hạng khoang Lựa chọn gói
Hạng Nhất, Hạng Thương gia và Hạng Phổ thông Giá cả và các gói khác nhau theo chặng bay

Sử dụng wi-fi trên máy bay

Hoạt động tốt nhất nếu bạn:

  • Không phát video
  • Không gửi ảnh
  • Sử dụng ứng dụng thay vì trình duyệt bởi ứng dụng cần ít dung lượng hơn
  • Tắt các ứng dụng chạy ngầm nếu bạn không sử dụng
  • Không sử dụng các ứng dụng VPN

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá có thể thay đổi ở một số tuyến bay. Theo quy định, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc ở tất cả mọi quốc gia. Các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi đang làm việc với các nhà chức trách để mở rộng vùng phủ sóng. Chúng tôi không thể đảm bảo các dịch vụ này sẽ không có lỗi. Theo đó, trách nhiệm của Emirates là hữu hạn.