Quản lý đăng ký

Hủy đăng ký hoặc cập nhật thông tin chi tiết

Quý khách có thể hủy đăng ký nhận email về các ưu đãi đặc biệt hoặc cập nhật chi tiết đăng ký của mình bất kỳ lúc nào.

Vui lòng đợi tối đa bảy ngày làm việc để hồ sơ được cập nhật.

Thành viên Emirates Skywards

Nếu quý khách là thành viên Emirates Skywards, vui lòng đăng nhập để hủy đăng ký hoặc cập nhật thông tin chi tiết của quý khách.
Có vấn đề với thông tin mà quý khách cung cấp - vui lòng kiểm tra các mục đánh dấu dưới đây và thử lại.

Không phải thành viên Emirates Skywards

Nhập thông tin của Quý khách bên dưới và nhấp vào Hủy đăng ký để ngừng nhận email ưu đãi đặc biệt hoặc nhấp vào Thay đổi để cập nhật thông tin chi tiết của Quý khách.
  • Đây là trường bắt buộc, vui lòng kiểm tra và thử lại.
  • Đây là trường bắt buộc, vui lòng kiểm tra và thử lại.
  • Đây là trường bắt buộc, vui lòng kiểm tra và thử lại.