Accessibility informationSkip to the main content

Giữ vé của bạn

Bạn có hai lựa chọn nếu kế hoạch du lịch của bạn bị ảnh hưởng do COVID-19. Bạn có thể giữ vé và bay với chúng tôi trong vòng 36 tháng kể từ ngày đặt chỗ ban đầu. Bạn cũng có thể yêu cầu hoàn tiền. Các tùy chọn này được áp dụng nếu bạn đặt vé trước ngày 1 tháng 4 năm 2021 cho chuyến đi vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các vé được đặt từ ngày 1 tháng 4 năm 2021

Tất cả các vé được xuất từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 sẽ tự động có giá trị sử dụng trong vòng 24 tháng.

Trong thời gian đó, bạn có thể linh hoạt thay đổi ngày và yêu cầu hoàn lại tiền mà không phải trả thêm phí. Bạn có thể thực hiện các thay đổi trực tuyến thông qua mục Quản lý đặt chỗ hoặc gọi cho đại lý du lịch của bạn.

Cách giữ lại vé của bạn để sử dụng trong tương lai

 • Đối với vé xuất vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, có ngày đi vào/trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bạn có thể giữ lại vé đã đặt và sử dụng sau. Chúng tôi hiện đã gia hạn hiệu lực của vé thành 36 tháng kể từ ngày đặt vé ban đầu. Vé của bạn sẽ được chấp nhận cho bất kỳ chuyến bay nào đến cùng điểm đến hoặc trong cùng khu vực* trên bất kỳ hạng đặt chỗ nào mà không phải trả thêm phí trong thời gian này.

 • Đối với vé xuất vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, với ngày bay vào/trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bạn có thể giữ lại vé đã đặt và sử dụng sau. Chúng tôi hiện đã gia hạn hiệu lực của vé thành 36 tháng kể từ ngày đặt vé ban đầu. Vé của bạn sẽ được chấp nhận cho các chuyến bay đến cùng một điểm đến hoặc trong cùng khu vực* ở cùng hạng đặt chỗ mà không phải trả thêm phí trong giai đoạn này.

Cách thay đổi đặt chỗ của bạn

Nếu bạn đã đặt chuyến bay trực tiếp với chúng tôi, "hiệu lực" vé của bạn sẽ tự động được gia hạn, chỉ cần gọi cho chúng tôi và cung cấp thông tin về ngày mà bạn sẵn sàng bay.

Nếu bạn đặt vé với đại lý đặt vé, vui lòng liên hệ với họ trước khi vé hết hạn để gia hạn vé từ 24 tháng lên 36 tháng.

Tôi có thể thay đổi điểm đến của mình không?

 • Nếu bạn đã đặt vé vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2021

Bạn có thể đổi vé cho một điểm đến khác trong cùng khu vực và cùng hạng bay mà không phải trả thêm phí. Nếu hành trình trên vé ban đầu của bạn không bao gồm Dubai, thì bạn chỉ có thể thay đổi chuyến bay của mình cho một hành trình có tuyến bay tương tự không bao gồm Dubai.

 • Đối với vé xuất vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, có ngày đi vào/trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

Giá vé bạn đã thanh toán sẽ được chấp nhận cho bất kỳ chuyến bay nào đến cùng điểm đến hoặc trong cùng khu vực ở bất kỳ hạng đặt chỗ nào. Ví dụ: nếu đặt chỗ ban đầu của bạn là đi London, bạn có thể đặt chỗ lại để đến Amsterdam mà không phải trả thêm phí. Nếu hành trình trên vé ban đầu của bạn không bao gồm Dubai, thì bạn chỉ có thể thay đổi chuyến bay của mình cho một hành trình có tuyến bay tương tự không bao gồm Dubai.

 • Đối với vé xuất vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, với ngày bay vào/trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

Giá vé bạn đã thanh toán sẽ được chấp nhận cho bất kỳ chuyến bay nào đến cùng điểm đến hoặc trong cùng khu vực ở cùng hạng đặt chỗ. Ví dụ: nếu đặt chỗ ban đầu của bạn là London ở Hạng Phổ thông, bạn có thể đặt lại là Amsterdam ở Hạng Phổ thông trong cùng hạng đặt chỗ mà không phải trả thêm phí. Nếu hành trình trên vé ban đầu của bạn không bao gồm Dubai, thì bạn chỉ có thể thay đổi chuyến bay của mình cho một hành trình có tuyến bay tương tự không bao gồm Dubai.

Các khu vực của Emirates bao gồm:

 • Châu Phi
 • Châu Đại dương
 • Châu Âu
 • Viễn Đông
 • Vùng Vịnh, Trung Đông và Iran
 • Quần đảo Ấn Độ Dương
 • Bắc Mỹ
 • Nam Mỹ
 • Tây Á

Có bất kỳ phí thay đổi nào không?

Không mất phí thay đổi khi bạn đặt chỗ lại trong thời hạn hiệu lực của vé, do đó bạn có thể linh hoạt hơn để lên kế hoạch trước.

Tôi có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền ngay cả khi chuyến bay của tôi chưa bị hủy không?

Có, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền nếu chuyến bay của bạn chưa bị hủy. Phí thay đổi và/hoặc chênh lệch giá vé cũng có thể được áp dụng nếu bạn chọn thay đổi ngày hoặc điểm đến của đặt chỗ.

Tôi có thể làm gì nếu điểm đến của tôi hiện có các giới hạn đi lại và tôi không chắc liệu điều này có còn hiệu lực vào ngày đi của tôi không?

Có một số tùy chọn dành cho bạn nếu chuyến bay của bạn chưa bị hủy. Bạn có thể giữ đặt chỗ của bạn và xem các cập nhật về tình hình tại điểm đến của bạn. Bạn cũng có thể sắp xếp lại hoặc hủy đặt chỗ của bạn.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu tình huống của bạn không phù hợp với các yêu cầu trong chính sách nới lỏng của chúng tôi do tình hình COVID-19, phí thay đổi và/hoặc chênh lệch giá vé có thể áp dụng nếu bạn quyết định thay đổi hoặc hủy chuyến đi.

Tôi có thể làm gì nếu tình huống của tôi không nằm trong chính sách nới lỏng do COVID-19 nhưng tôi vẫn muốn hủy chuyến đi của mình?

Bạn vẫn có thể sắp xếp lại hoặc hủy chuyến bay của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phí thay đổi và/hoặc chênh lệch giá vé có thể áp dụng. Và nếu bạn chọn yêu cầu hoàn lại tiền cho đặt chỗ này, số tiền sẽ được xử lý theo điều kiện vé áp dụng cho vé của bạn.

Sử dụng phiếu du lịch của bạn

Chúng tôi không còn phát hành phiếu trao đổi nữa, nhưng nếu bạn đã đổi vé của mình để lấy phiếu trao đổi, phiếu này sẽ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày phát hành. Ngày phát hành có thể được tìm thấy trên phiếu trao đổi của bạn.

Phiếu du lịch là gì?

Phiếu du lịch thể hiện cho giá trị bạn đã thanh toán cho vé của mình. Phiếu trao đổi có thể được sử dụng cho bất kỳ chuyến bay hoặc dịch vụ nào của Emirates cho chính bạn hoặc bạn bè và gia đình của bạn.

Bạn có thể sử dụng phiếu trao đổi cho nhiều giao dịch lên tới tổng giá trị của phiếu.

Điều gì xảy ra nếu tôi chưa sử dụng toàn bộ giá trị trong khoảng thời gian đó?

Nếu bạn không thể sử dụng hết giá trị của phiếu trao đổi trong vòng hai năm, bạn sẽ được hoàn lại số tiền chưa sử dụng. Vui lòng cập nhật tất cả thông tin chi tiết trên trang hoàn lại tiền của chúng tôi.