Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Trợ giúp

Tùy chọn vé của bạn

Xem lại các tùy chọn dưới đây để biết cách chúng tôi gia hạn hiệu lực vé cho các lượt đặt chỗ đã bị ảnh hưởng do
COVID-19.

Cách giữ lại vé của bạn để sử dụng trong tương lai

Nếu kế hoạch du lịch của bạn bị ảnh hưởng do COVID-19, bạn có thể thay đổi mục đặt chỗ của mình thông qua mục Quản lý Đặt chỗ hoặc với đại lý du lịch của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu hoàn tiền.

0

Hướng dẫn thêm về tùy chọn vé

Cách thay đổi mục đặt chỗ của bạn

Nếu bạn đặt vé máy bay trực tiếp với chúng tôi, thời hạn hiệu lực của vé sẽ tự động được gia hạn. Chỉ cần gọi cho chúng tôi với thông tin về ngày khi mà bạn đã sẵn sàng bay.

Nếu bạn đặt vé với đại lý du lịch, vui lòng liên hệ với họ trước khi vé hết hạn để gia hạn vé từ 24 tháng lên 36 tháng.

Tôi có thể thay đổi điểm đến của mình không?

Có, trong một số trường hợp, bạn có thể thay đổi điểm đến của mình sang một điểm đến khác trong cùng khu vực*. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào thời điểm bạn đặt vé.

 • Nếu bạn đặt vé vào hoặc sau ngày 12 tháng 10 năm 2021 và vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 với ngày bay vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022

  Bạn có thể đổi vé cho cùng điểm đến, cùng hạng đặt chỗ với cùng giá vé mà bạn đã thanh toán và trong cùng một hạng khoang mà không phải trả thêm phí trong thời gian này. Tuy nhiên, nếu không có cùng giá vé hoặc nếu việc đặt chỗ bị hạn chế vào những ngày đó, phí chênh lệch giá vé sẽ được áp dụng. Hãy đảm bảo bạn hủy đặt chỗ nếu bạn không thể thực hiện chuyến đi để tránh bị tính phí.

 • Nếu bạn đặt vé trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 10 năm 2021, với ngày đi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022

  Bạn có thể đổi vé cho một điểm đến khác trong cùng khu vực* và cùng hạng bay mà không phải trả thêm phí. Nếu hành trình trên vé ban đầu của bạn không bao gồm Dubai, thì bạn chỉ có thể thay đổi chuyến bay của mình cho một hành trình có tuyến bay tương tự không bao gồm Dubai.

 • Đối với vé xuất vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, với ngày đi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022

  Vé của bạn sẽ được chấp nhận cho bất kỳ chuyến bay nào đến cùng điểm đến hoặc trong cùng khu vực* ở cùng hạng bay. Ví dụ: nếu ban đầu bạn đặt vé đi London, bạn có thể đặt lại để đi Amsterdam mà không phải trả thêm phí. Nếu hành trình trên vé ban đầu của bạn không bao gồm Dubai, thì bạn chỉ có thể thay đổi chuyến bay của mình cho một hành trình có tuyến bay tương tự không bao gồm Dubai.

 • Đối với vé xuất trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 với ngày đi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022

  Giá vé bạn đã thanh toán sẽ được chấp nhận cho bất kỳ chuyến bay nào đến cùng điểm đến hoặc trong cùng khu vực và ở cùng hạng bay. Ví dụ: nếu ban đầu bạn đặt vé đi London ở Hạng Phổ thông, bạn có thể đặt lại để đi Amsterdam ở Hạng Phổ thông với cùng hạng đặt chỗ mà không phải trả thêm phí. Nếu hành trình trên vé ban đầu của bạn không bao gồm Dubai, thì bạn chỉ có thể thay đổi chuyến bay của mình cho một hành trình có tuyến bay tương tự không bao gồm Dubai.

*Các khu vực của Emirates bao gồm:

 • Châu Phi
 • Châu Đại dương
 • Châu Âu
 • Viễn Đông
 • Trung Quốc
 • Vùng Vịnh, Trung Đông và Iran
 • Quần đảo Ấn Độ Dương
 • Bắc Mỹ
 • Nam Mỹ
 • Tây Á

Có bất kỳ phí thay đổi nào không?

Không mất phí thay đổi khi bạn đặt chỗ lại trong thời hạn hiệu lực của vé, do đó bạn có thể linh hoạt hơn để lên kế hoạch trước. Tuy nhiên, có thể có sự khác biệt về giá vé hoặc thuế nếu bạn chọn thay đổi ngày hoặc điểm đến.