Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

HỖ TRỢ THÔNG HÀNH

An toàn du lịch trong bối cảnh COVID-19

Bạn có thể tự tin về sức khỏe của mình khi bay cùng chúng tôi. Tìm hiểu về các biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo an toàn cho bạn và bảo vệ bạn mọi lúc trong suốt hành trình.
  • Hành trình an toàn từ đầu tới cuối
    Tuân thủ các biện pháp khử trùng và an toàn nâng cao của chúng tôi tại sân bay và trên chuyến bay của bạn. Sức khỏe và sự an toàn của bạn là trên hết, từ khi xuất phát cho tới tận điểm đến của bạn.
  • Hít thở bầu không khí trong lành
    Tìm hiểu cách không khí trong khoang luôn sạch sẽ và trong lành trong suốt chuyến bay của bạn. Bộ lọc HEPA tiên tiến loại bỏ 99,97% vi rút, mầm bệnh và các chất gây dị ứng.

Hành trình của bạn sẽ có gì

An tâm đặt chỗ
Bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn và được bảo vệ trên mỗi bước của hành trình