Accessibility informationSkip to the main content
Các quy định xuất vé cho hành khách là trẻ em và em bé trên các chuyến bay của Emirates là gì?

Trẻ sơ sinh 0-1 tuổi

Vé cho trẻ sơ sinh ngồi trong lòng cha mẹ hoặc trong nôi được giảm so với giá vé đầy đủ của người lớn. Khi đặt chỗ trực tuyến, có thể yêu cầu nôi em bé trong phần Thông tin Hành khách.

Trẻ sơ sinh dưới 7 ngày tuổi chỉ được cho phép lên máy bay trong trường hợp di chuyển vì lý do y tế khẩn cấp (trong lồng ấp) hoặc nếu người mẹ di chuyển vì lý do nhân đạo.

Trẻ em trong ghế dùng cho xe hơi (6-36 tháng)*

Trẻ em từ 6-36 tháng có thể ngồi trên máy bay trong ghế dùng cho xe hơi nếu trẻ được mua một ghế riêng. Có thể sử dụng ghế dùng cho xe hơi tại bất cứ giai đoạn nào của chuyến bay, bao gồm cất cánh và hạ cánh. Ghế dùng cho xe hơi phải là loại chỉ quay mặt về phía trước và có thể được gắn an toàn vào chỗ ngồi bằng cách thắt dây an toàn của máy bay, chứ không phải dây an toàn qua vai (dây an toàn 2 điểm) như đối với xe hơi. Bộ phận Dịch vụ Sân bay sẽ chấp nhận ghế xe trẻ em khi làm thủ tục để sử dụng trên máy bay.

Trẻ em từ 2-11 tuổi

Vé cho trẻ em đi trên ghế riêng cũng được giảm so với giá vé đầy đủ của người lớn.

Xin lưu ý: không thể kết hợp dịch vụ Trẻ em đi một mình của Emirates với vé giảm giá dành cho "trẻ em"; cần phải mua mức giá vé đầy đủ dành cho người lớn.

Vui lòng liên hệ với văn phòng Emirates tại địa phương để đặt vé cho trẻ em đi một mình.

Trẻ em bay ở hạng khác so với cha mẹ

Trẻ em dưới 8 tuổi, đi trong một hạng khoang khác với cha mẹ, được coi là Trẻ em đi một mình và áp dụng mức giá vé đầy đủ dành cho người lớn. Khi có cả trẻ em trên và dưới 8 tuổi cùng đi, còn cha mẹ đi trong một hạng khoang khác thì tất cả trẻ em đều được coi là Trẻ em đi một mình và sẽ áp dụng giá vé dành cho người lớn cho tất cả trẻ. Hành khách lưu ý rằng việc đi lại giữa các khoang cần giảm đến mức tối thiểu.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Thông tin mới liên quan đến đặt chỗ cho trẻ sơ sinh

Trẻ từ 2 tuổi trở lên phải ngồi ghế riêng khi bay trên Emirates. Do đó, em bé được 2 tuổi sau khi khởi hành chuyến bay phải thanh toán giá vé áp dụng cho trẻ em và phải ngồi một ghế cho phần đó của hành trình.

  • Khi hành khách di chuyển với tư cách em bé trên chuyến bay lượt đi và là trẻ em trên chuyến bay nối tiếp/quay về, giá vé cho em bé sẽ áp dụng cho chuyến bay lượt đi và giá vé trẻ em áp dụng cho chuyến nối tiếp/quay về. Vé này không thể đặt trực tuyến và phải đặt thông qua văn phòng Emirates tại địa phương.

  • Khi hành khách là em bé nhưng được 2 tuổi trở lên vào ngày bay tại điểm khởi hành, giá vé cho trẻ em sẽ áp dụng cho toàn bộ hành trình

Nếu không thực hiện điều trên tại bước đặt chỗ hoặc xuất vé, thì nhân viên làm thủ tục chuyến bay sẽ sắp xếp việc này tại sân bay vào lúc khởi hành.

Nếu không còn ghế khi xuất vé hoặc làm thủ tục chuyến bay, hành khách người lớn và trẻ em sẽ được đặt chỗ cùng nhau trên chuyến bay khác, tùy theo điều kiện sẵn có.

Nếu kế hoạch chuyến đi thay đổi trong quá trình di chuyển và em bé được 2 tuổi sau khi bắt đầu chuyến đi, (các) phiếu giảm giá chưa sử dụng sẽ được xuất lại theo giá vé trẻ em áp dụng cho phần còn lại của chuyến đi và ghế cũng sẽ được đặt cho tất cả chuyến bay còn lại.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Điều kiện để bay đến Canada

Cha mẹ đi đến Canada với trẻ em dưới 18 tuổi nên mang theo giấy tờ chứng minh trẻ là con mình. Cha mẹ ly thân hoặc ly hôn cũng được khuyên nên mang theo các giấy tờ pháp lý và các giấy tờ có liên quan khác để làm rõ quyền giám hộ.

Trẻ em bay đến Canada một mình hoặc với người lớn không có quyền giám hộ hợp pháp đối với chúng nên mang theo thư chấp thuận cho phép đi cùng có chữ ký của người giám hộ hoặc cha mẹ có quyền giám hộ hợp pháp. Thư này cần có các thông tin sau đây:

a. Ủy quyền cho phép bay, và
b. Điểm đến tại Canada, ghi rõ thời gian lưu trú, và
c. Địa chỉ và số điện thoại của người ký tên.

* Hai em bé có thể bay cùng với hai người lớn đi kèm nếu còn ghế ngồi và mặt nạ ô-xy.

Hai em bé với một người lớn đi kèm có thể bay nếu trẻ thứ hai trên 12 tháng và có thể ngồi ghế có đai an toàn, hoặc trên 6 tháng và được bế ẵm. Em bé thứ hai sẽ bay ở giá vé áp dụng cho trẻ em chứ không phải giá vé cho em bé. Ba em bé có thể bay với hai người lớn nếu mỗi người lớn trông nom một trẻ trong khi cất cánh và hạ cánh và nếu em bé thứ ba trên 12 tháng và có thể ngồi ghế có đai an toàn, hoặc trên 6 tháng và được bế ẵm. Giá vé trẻ em sẽ áp dụng cho em bé thứ ba.