Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận
Mua sắm với các thương hiệu tại Vương quốc Anh

Tích lũy tới 150 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 10 GBP mà bạn chi tiêu.

Mua sắm ngay
Mua sắm với các thương hiệu tại Hoa Kỳ

Tích lũy tới 120 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 10 USD mà bạn chi tiêu.

Mua sắm ngay
Mua sắm với các thương hiệu tại UAE

Tích lũy tới 50 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 50 AED mà bạn chi tiêu.

Mua sắm ngay
Skywardsmilesmall.com

Tích lũy Dặm thưởng Skywards thường xuyên, liên tục để mua sắm trực tuyến với các lựa chọn đa dạng như thời trang, làm đẹp, điện tử, sức khỏe, tạp hóa, tiện ích, du lịch, nghỉ ngơi, giải trí và hơn thế nữa.