Accessibility informationSkip to the main content
  • Lời khuyên du lịch cho cư dân Dubai

    Tìm hiểu quá trình quay trở lại Dubai, cho dù bạn đã ở nước ngoài hay bạn dự định bay từ Dubai và trở về. 

    Đọc thêm

  • Du khách đi đến, đi từ và đi qua Dubai

    Dubai mở cửa đón khách du lịch trở lại. Thực hiện theo quy trình dưới đây để đảm bảo bạn có mọi thứ bạn cần trước khi đến, đi từ và nối chuyến qua Dubai.

    Đọc thêm