Accessibility informationSkip to the main content

Emirates luôn coi sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu

Tìm hiểu cách chúng tôi giữ an toàn và bảo vệ bạn trong từng bước trên hành trình với chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
Các tuyến bay hiện tại của chúng tôi
Kiểm tra danh sách để xem các điểm đến mà chúng tôi hiện đang bay tới. Nếu bạn đang muốn bay đến Dubai, bạn có thể kiểm tra các tuyến bay và thông tin du lịch mới nhất của chúng tôi tại đây.