Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Giới thiệu về chúng tôi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Là một tổ chức toàn cầu, chúng tôi cam kết kinh doanh có đạo đức. Chúng tôi tin rằng các mối quan hệ kinh doanh thành công lâu dài được xây dựng dựa trên sự trung thực, công bằng và sức mạnh của các sản phẩm và dịch vụ. Động lực thúc đẩy thành công về mặt thương mại của chúng tôi là chính sách hàng không Open Skies của Dubai và nền tảng mô hình kinh doanh vững chắc, lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi. Xem lại các chính sách kinh doanh và báo cáo tài chính của chúng tôi dưới đây.
 • Đọc thêm Opens an external link in a new tab
  Tuyên bố phát triển bền vững
  Chúng tôi cam kết đảm bảo sự phát triển bền vững trong các hoạt động kinh doanh và vận hành của mình, bao gồm cả chuỗi cung ứng. Chúng tôi cố gắng mang lại giá trị cho mọi người, cộng đồng và nền kinh tế, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Đọc thêm và xem các lĩnh vực trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi.
  Đọc thêmĐọc thêm Opens an external link in a new tab
 • Quản trị
  Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và phương pháp thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Điều đó củng cố thành công của chúng tôi và là điều đúng đắn cần làm.
  Đọc thêm
 • Chính sách và nghiệp vụ
  Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh và các chính sách điều chỉnh cách chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh trong toàn Tập đoàn. Chính sách đảm bảo các quyết định được đưa ra một cách chính trực và tuân thủ, đồng thời phản ánh cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động ESG đúng đắn.
  Đọc thêm
 • An toàn
  An toàn là một trong những giá trị cốt lõi, là nền tảng của tất cả các hoạt động và nghiệp vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện mức độ an toàn và nuôi dưỡng Văn hóa An toàn trong công ty của chúng tôi.
  Đọc thêm
 • Minh bạch tài chính
  Động lực thúc đẩy thành công về mặt thương mại của chúng tôi là chính sách hàng không Open Skies của Dubai và nền tảng mô hình kinh doanh vững chắc, lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi.
  Đọc thêm
 • Các công ty thuộc tập đoàn
  Tập đoàn Emirates bao gồm hãng hàng không Emirates, dnata và hàng chục thương hiệu hàng đầu khác chủ yếu trong ngành du lịch, hàng không và khách sạn.
  Đọc thêm