Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Dịch vụ lựa chọn chỗ ngồi của Emirates

Điều khoản và điều kiện

Đối với ghế ngồi đã mua vào hoặc sau ngày 29 tháng 7 năm 2022
 1. Emirates cung cấp các loại ghế sau ở Hạng Phổ thông:
  1. Ghế thường – chỗ ngồi thông thường cạnh cửa sổ, ở giữa hoặc cạnh lối đi;
  2. Ghế ưu tiên – chỗ ngồi nằm ở phía trước của khoang hạng Phổ thông hoặc ở tầng trên của một số chuyến bay A380, giúp bạn có thể trở thành một trong những hành khách đầu tiên xuống máy bay (ghế gần cửa sổ, ghế gần lối đi hoặc ghế ở giữa);
  3. Ghế đôi – ghế nằm ở hàng hai người chỉ có một cửa sổ và một ghế ở gần lối đi. Các ghế này nằm ở phía sau các chuyến bay Boeing 777 của Emirates và trên tầng trên của một số máy bay A380; và
  4. Ghế có chỗ để chân rộng hơn – ghế có thêm chỗ để chân ở hàng ghế gần lối thoát hiểm.
 2. Chọn chỗ ngồi:
  1. phụ thuộc vào tình trạng chỗ còn trống tại thời điểm yêu cầu;
  2. có thể bị hạn chế vì lý do vận hành và an toàn;
  3. không thể xác nhận và chuyển nhượng giữa các hành khách; và
  4. phải tuân theo các Điều kiện chung về Vận chuyển của Emirates đối với Hành khách và Hành lý.
 3. Emirates có quyền sửa đổi, giới hạn hoặc thu hồi ưu đãi này bất kỳ lúc nào trước giao dịch mua và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào dẫn đến việc không thanh toán được.
 4. Phí lựa chọn chỗ ngồi:
  1. chỉ có giá trị cho giao dịch này và có thể thay đổi;
  2. có thể khác nhau giữa các kênh bán hàng;
  3. trừ khi có quy định khác, theo mỗi hành khách và mỗi chặng bay;
  4. bao gồm mọi khoản thuế hiện hành; và
  5. không được hoàn lại trừ khi được mô tả trong Phần 6. (“Hoàn tiền”).
 5. Điều kiện
  1. Theo các Điều khoản và Điều kiện này, giao dịch mua của bạn cho phép bạn chọn các loại ghế sau: Ghế Thường, Ghế Ưu tiên, Ghế Đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn.
  2. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp (các) ghế ngồi mà bạn đặt trước. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải chuyển bạn sang một chỗ ngồi khác nếu có bất kỳ gián đoạn, thay đổi máy bay hoặc bất kỳ lý do vận hành, an toàn và an ninh nào khác. Trong trường hợp thay đổi ghế ngồi không tự nguyện, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền theo Mục 6 (“Hoàn tiền”).
  3. Bạn phải nhận chỗ muộn nhất 90 phút trước giờ khởi hành dự kiến.
  4. Giao dịch mua của bạn có giá trị đối với loại ghế, (các) chuyến bay và (các) ngày ghi trên biên lai mua.
  5. Nếu bạn đã mua một ghế có chỗ để chân rộng hơn, bạn phải tuân thủ các yêu cầu an toàn bổ sung như được mô tả trong phần 7. Điều khoản và điều kiện an toàn về ghế có chỗ để chân rộng hơn.
 6. Hoàn tiền
  1. Đơn xin hoàn tiền phải được gửi sau khi chuyến bay đã diễn ra (hoặc đã được lên lịch trong trường hợp chuyến bay bị hủy) bằng cách sử dụng biểu mẫu hoàn tiền của chúng tôi trong vòng 3 tháng sau ngày có chuyến bay cuối cùng trong hành trình của bạn.
  2. Bạn chỉ được hoàn lại phí lựa chọn chỗ ngồi trong một số trường hợp giới hạn sau:
   1. Chuyến bay ban đầu của Emirates đã thay đổi, bị hủy hoặc chuyển tuyến bay bởi Emirates và
    1. sản phẩm mà bạn mua ban đầu không có sẵn trên chuyến bay mới của bạn; hoặc
    2. bạn đã từ chối chuyến bay mới do Emirates đề xuất.
   2. trường hợp bạn hoặc một thành viên trong gia đình trực hệ của bạn tử vong hoặc mắc bệnh nghiêm trọng phù hợp với các Điều kiện chung về Vận chuyển của Emirates-dành cho Hành khách và Hành lý.
   3. Bạn đặt chỗ qua www.emirates.com/us/english với một chặng bay tới hoặc từ Hoa Kỳ ít nhất 7 ngày trước khi khởi hành, và bạn hủy chuyến bay trong vòng 24 giờ sau khi đặt vé.
   4. Bạn đang ngồi từ:
    1. Ghế thường sang loại Ghế thường khác;
    2. Ghế ưu tiên sang loại Ghế ưu tiên khác hoặc Ghế thường, Ghế đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn;
    3. Ghế đôi sang loại Ghế đôi khác hoặc Ghế thường, Ghế ưu tiên hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn;
    4. Ghế có chỗ để chân rộng hơn sang Ghế thường, Ghế ưu tiên hoặc Ghế đôi.
   5. Bạn đã tự nguyện thay đổi chuyến bay của mình và loại ghế bạn đã mua trên chuyến bay ban đầu (với điều kiện là loại Ghế ưu tiên, Ghế đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn) không còn chỗ trên chuyến bay mới. Trong trường hợp đó, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn lại phí lựa chọn chỗ ngồi đã trả cho chuyến bay ban đầu. Bạn sẽ không được hoàn lại khoản phí bổ sung đã thanh toán (nếu có) cho chỗ ngồi trên chuyến bay mới.
  3. Bạn không được hoàn lại phí lựa chọn chỗ ngồi trong bất kỳ trường hợp nào khác, bao gồm nếu:
   1. Bạn tự nguyện quyết định không sử dụng sản phẩm bạn đã mua;
   2. Bạn đã tự nguyện thay đổi chuyến bay của mình và Ghế thường bạn đã mua trên chuyến bay ban đầu không còn trống trên chuyến bay mới;
   3. Bạn tự nguyện nâng hạng hoặc được Emirates nâng hạng lên hạng khoang cao hơn;
   4. Bạn tự nguyện đổi sang loại ghế có giá trị thấp hơn trên chuyến bay đã đặt ban đầu của mình;
   5. Bạn tự nguyện hủy chuyến bay;
   6. Bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về an toàn hoặc pháp lý;
   7. Bạn được hưởng sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua nhờ hạng hội viên khách hàng thường xuyên của bạn, nhưng bạn không cung cấp đúng mã số hội viên tại thời điểm đặt chỗ;
   8. Bạn bị từ chối vận chuyển theo Điều kiện chung về vận chuyển của Emirates đối với hành khách và hành lý.
  4. Trong trường hợp bạn được hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ phí lựa chọn chỗ ngồi bao gồm mọi khoản thuế được hoàn lại (trừ khi có quy định khác).
 7. Các thay đổi
  1. Lựa chọn chỗ ngồi của bạn cũng hợp lệ nếu bạn tự nguyện thay đổi ngày bay hoặc chọn (các) chuyến bay khác trong cùng chặng bay và sản phẩm vẫn còn trống. Nếu sản phẩm không có sẵn, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền theo Mục 6.
  2. Việc thay đổi chỗ ngồi tự nguyện trên chuyến bay đã đặt ban đầu được miễn phí đối với các chỗ ngồi có giá trị tương đương hoặc thấp hơn và bằng cách thanh toán khoản chênh lệch cho các chỗ ngồi có giá trị cao hơn.
 8. Để đủ điều kiện cho ghế có chỗ để chân rộng hơn, bạn phải đáp ứng các tiêu chí an toàn sau đây:
  1. Từ 16 tuổi trở lên.
  2. Có thể đọc và hiểu hướng dẫn bằng Tiếng Anh liên quan đến sơ tán khẩn cấp bằng chữ hoặc hình đồ họa và có thể hiểu hiệu lệnh bằng lời nói của phi hành đoàn.
  3. Có đầy đủ thể lực và khả năng để xác định, tiếp cận và vận hành các cửa thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp và không có tình trạng có thể gây hại cho bạn nếu bạn thực hiện một hoặc nhiều chức năng này.
  4. Có khả năng nói đủ tốt để giao tiếp bằng lời với hành khách khác.
  5. Có khả năng và sẵn sàng hỗ trợ phi hành đoàn và các hành khách khác khi sơ tán trên máy bay.
  6. Không đi cùng trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 16 tuổi, những người cần hỗ trợ an toàn khi sơ tán khẩn cấp, chó dẫn đường hoặc bất kỳ động vật hỗ trợ nào khác.
  7. Không sử dụng thiết bị dụng cụ y tế, dây an toàn nối thêm hoặc cần bất cứ sự trợ giúp nào khác do gặp khó khăn trong di chuyển.
  8. Trên tất cả các hàng ghế cạnh lối thoát hiểm, có thể không nâng được tay vịn lên. Trên một số hàng ghế cạnh lối thoát hiểm kết thúc là A hoặc K thì chỗ để chân có thể bị hạn chế một phần và có thể không được đặt cạnh cửa sổ do để dành chỗ cho cửa thoát hiểm khẩn cấp.
  9. Emirates sẽ xếp lại chỗ ngồi của bạn trước hoặc trong suốt hành trình mà không hoàn lại tiền nếu bạn không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào ở trên.