Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Mua thêm hành lý ký gửi

Các điều khoản và điều kiện về hành lý vượt mức quy định

Hành lý vượt mức quy định
 1. phụ thuộc vào tình trạng chỗ còn trống tại thời điểm yêu cầu;
 2. có thể bị hạn chế vì lý do vận hành và an toàn;
 3. tuân theo các Điều kiện chung về Vận chuyển của Emirates đối với hành khách và hành lý.
 4. là không thể chứng thực và không thể chuyển nhượng giữa các hành khách.
 5. giảm giá hoặc mua trước chỉ áp dụng cho các hành trình mà tất cả các chuyến bay đều do Emirates khai thác
 6. Emirates có quyền sửa đổi, giới hạn hoặc thu hồi ưu đãi này bất kỳ lúc nào trước khi mua và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào dẫn đến việc không thanh toán được.
Phí
 1. chỉ có giá trị cho giao dịch này và có thể thay đổi;
 2. có thể khác nhau giữa các kênh bán hàng;
 3. tính trên mỗi hành khách, theo mỗi chặng bay, trừ khi có quy định khác;
 4. chưa bao gồm bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng;
 5. không được hoàn tiền, ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong phần 6. Hoàn tiền.
Điều kiện
 1. Trọng lượng cho phép tối đa đối với mỗi hành lý ký gửi là 32 kg (70 lbs).
 2. Giao dịch mua của bạn có giá trị đối với số lượng (kiện hành lý và trọng lượng tối đa hoặc trọng lượng tối đa), (các) chuyến bay và (các) ngày ghi trên biên lai mua.
Các thay đổi
 1. Giao dịch mua vẫn có hiệu lực nếu bạn chủ động đổi ngày của (các) chuyến bay hoặc chọn (các) chuyến bay khác cùng chặng và các sản phẩm vẫn sẵn có.
Hoàn tiền
 1. Yêu cầu hoàn tiền phải được gửi sau khi chuyến bay đã diễn ra bằng cách sử dụng biểu mẫu hoàn tiền của chúng tôi trong vòng ba tháng sau ngày khởi hành của chuyến bay cuối cùng trong hành trình của bạn.
 2. Bạn chỉ được hoàn khoản tiền đã mua trong các trường hợp giới hạn sau:
 • Chuyến bay ban đầu của Emirates đã thay đổi, hủy hoặc chuyển tuyến bay bởi Emirates và
 • sản phẩm bạn mua ban đầu hiện không có sẵn hoặc
 • bạn đã từ chối chuyến bay mới do Emirates đề xuất.
 • Bạn hoặc thành viên trong Gia đình ruột thịt của bạn tử vong hoặc ốm nặng (phải được chứng minh bằng giấy chứng nhận được chấp nhận) chiếu theo Điều kiện vận chuyển chung của Emirates.
 • Bạn đặt chỗ qua www.emirates.com/us/english với một chặng bay tới hoặc từ Hoa Kỳ ít nhất 7 ngày trước khi khởi hành, và bạn hủy chuyến bay trong vòng 24 giờ sau khi đặt vé.
Bạn không được hoàn tiền cho giao dịch mua của mình trong bất kỳ trường hợp nào khác, bao gồm:
 • Bạn tự nguyện quyết định không sử dụng sản phẩm bạn đã mua;
 • Bạn tự ý thay đổi chuyến bay và sản phẩm bạn mua không có sẵn;
 • Bạn tự nguyện nâng hạng hoặc được Emirates nâng hạng lên hạng khoang cao hơn;
 • Bạn tự nguyện hủy chuyến bay;
 • Bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về an toàn hoặc pháp lý;
 • Bạn được hưởng sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua nhờ hạng hội viên khách hàng thường xuyên của bạn, nhưng bạn không cung cấp đúng mã số hội viên tại thời điểm đặt chỗ;
 • Bạn bị từ chối vận chuyển theo Điều kiện vận chuyển chung của Emirates đối với hành khách và hành lý.
Trong trường hợp bạn được hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền bao gồm mọi khoản thuế được hoàn lại (trừ khi có quy định khác).

Câu hỏi thường gặp về Hành lý vượt mức

Tôi có được giảm giá khi mua thêm hạn mức hành lý trực tuyến không?

Có, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mua thêm hạn mức hành lý trực tuyến. Và từ ngày 21 tháng 12 năm 2020, chương trình giảm giá còn lớn hơn nữa. Phí mua thêm hành lý phụ thuộc vào lộ trình của bạn và cách tính hành lý theo trọng lượng hay theo kiện. Tìm hiểu thêm về việc mua thêm hành lý trực tuyến.