Accessibility informationSkip to the main content

Congress Solutions International

Congress Solutions International là Nhà tổ chức Hội nghị Chuyên nghiệp (PCO) với danh mục dịch vụ vô cùng phong phú và nhóm chuyên gia đa ngôn ngữ có kinh nghiệm và chuyên môn quản lý các sự kiện đa dạng ở các cấp địa phương, khu vực và quốc tế.
logo màu vàng của congress solutions international
Giới thiệu về CSI

CSI tổ chức các sự kiện có quy mô nhỏ, trung bình và lớn cho các công ty, hiệp hội, liên đoàn và các chương trình họp với sức chứa từ 200 đến 100.000 người. CSI đóng vai trò là cánh tay thực thi cho chủ nhân hội nghị, cung cấp hỗ trợ về hành chính, quản lý ngân sách, điều phối các nhà cung cấp bên thứ ba, và định hướng các hoạt động tiếp thị và truyền thông.

CSI là giải pháp hoàn hảo cho sự kiện sắp tới của bạn:
  • Đại hội/ hội thảo/ hội nghị/ hội thảo chuyên đề
  • Triển lãm
  • Phái đoàn thương mại
  • Phát hành sản phẩm
  • Các nền tảng hội nghị kinh doanh khác
Đặt câu hỏi