Chuyến đi diện doanh nghiệp

Trở thành đối tác với Emirates

Từ việc thu xếp gói dịch vụ cho doanh nghiệp tới việc cộng tác với nhà tổ chức sự kiện để sắp xếp chuyến đi cho đại biểu, Emirates cung cấp đa dạng các lựa chọn được điều chỉnh theo từng hoạt động kinh doanh.