Hành lý và tài sản bị thất lạc

Baggage allowances

Mức miễn cước hành lý đối với chuyến bay với các hãng hàng không khác là bao nhiêu?

Đối với những chuyến bay không bao gồm các điểm đến tại Hoa Kỳ: Nếu hành trình của bạn bao gồm các chặng bay do các hãng hàng không khác không phải Emirates vận hành, trên cùng một vé với các chặng bay Emirates, thì các quy định khác về hành lý có thể áp dụng cho những chặng bay đó.

Đối với đặt chỗ hiện tại, vé của bạn sẽ có chi tiết đầy đủ mức miễn cước hành lý ký gửi cho mỗi chặng bay trong hành trình của mình. Để kiểm tra mức miễn cước hành lý trước khi đặt chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về các chuyến bay liên danh Emirates do các hãng hàng không khác vận hành, hoặc liên hệ với hãng hàng không đó để biết thông tin về các chuyến bay không phải chuyến bay liên danh.

Đối với hành trình xuất phát từ nội địa Hoa Kỳ: các quy định khác về hành lý có thể áp dụng: 

  • Nếu chặng bay đầu tiên của bạn là chuyến bay Emirates, thì chính sách miễn cước hành lý của Emirates sẽ áp dụng cho toàn bộ hành trình, bao gồm các chuyến bay của các hãng hàng không khác.

  • Nếu chặng bay đầu tiên của bạn không phải là chuyến bay Emirates thì chính sách hành lý của hãng hàng không thực hiện chặng bay đầu tiên sẽ áp dụng cho toàn bộ hành trình. Điều này là do các quy định của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, theo đó yêu cầu các hãng hàng không áp dụng chính sách hành lý của hãng thực hiện chặng bay đầu tiên trong hành trình cho toàn bộ hành trình.

Chính sách hành lý áp dụng cho hành trình cụ thể của bạn sẽ được hiển thị trong quá trình đặt chỗ tại emirates.com, và trên biên lai vé điện tử của bạn.

Nếu chính sách hành lý của một hãng hàng không khác sẽ áp dụng cho đặt chỗ của bạn, thì mọi mức miễn cước hành lý bổ sung chỉ có thể được mua tại hãng hàng không đó - có thể sẽ được chiết khấu nếu thanh toán trước hoặc thanh toán qua trang web của hãng hàng không đó.

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về chính sách hành lý của một hãng hàng không khác mà không có thông tin trong quá trình đặt chỗ hoặc trên biên nhận vé điện tử, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng hàng không đó để biết thêm thông tin.

Đối với hành trình đến Hoa Kỳ: Nếu hành trình của bạn bao gồm các chặng bay do các hãng hàng không khác không phải Emirates vận hành, trên cùng một vé với các chặng bay Emirates, thì các quy định khác về hành lý có thể áp dụng cho những chặng bay đó.

Chính sách hành lý áp dụng cho hành trình cụ thể của bạn sẽ được hiển thị trong quá trình đặt chỗ tại emirates.com, và trên biên lai vé điện tử của bạn.