Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Đại lý lữ hành của tôi có thể đăng ký chương trình Emirates Business Rewards cho công ty tôi không?

Không, chỉ nhân viên hoặc quản lý viên lữ hành chuyên môn mới có thể đăng ký chương trình cho công ty quý khách.