Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Làm thế nào để đặt chỗ thông qua trang Emirates Business Rewards?

Khi đặt chỗ trực tuyến thông qua tài khoản Emirates Business Rewards, Quý khách sẽ cần thanh toán trực tuyến, hoặc chọn tuỳ chọn thanh toán khả dụng tại quốc gia mình.

Bất cứ khi nào đặt chỗ thông qua Văn phòng Liên hệ Emirates hoặc phòng vé, hoặc đại lý lữ hành, quý khách đều cần phải thanh toán bằng cùng một kênh.

Hãy nhớ điền mã số hội viên Emirates Business Rewards của tổ chức quý khách khi đặt chỗ.