Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Nếu tôi là người quản lý, tôi có thể thanh toán cho các chuyến bay qua nền tảng của bên thứ ba?

Có, bạn có thể sự dụng các tùy chọn thanh toán của bên thứ ba thông qua Trung tâm Liên lạc Emirates, phòng vé hoặc emirates.com nếu thích hợp.