Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Làm thế nào để thay đổi hồ sơ đặt chỗ của tôi?

Nếu đặt chỗ trực tuyến hoặc thông qua Trung tâm Khách hàng Emirates hoặc văn phòng vé, Quý khách có thể thay đổi trực tuyến thông qua mục 'Quản lý hồ sơ Đặt chỗ' hoặc thông qua một Trung tâm Khách hàng Emirates hoặc phòng vé.

Nếu đặt chỗ thông qua đại lý lữ hành, thì thay đổi bất kỳ phải được thực hiện bởi đại lý lữ hành đã thực hiện việc đặt vé ban đầu ấy.