Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Tôi quên nhập mã số hội viên vào hồ sơ đặt chỗ. Tôi phải làm gì?

Nếu việc đặt chỗ dành cho hành trình sắp tới, hoặc chỉ một phần hành trình đã hoàn tất, Quý khách có thể bổ sung mã số hội viên cho đặt chỗ đó thông qua mục 'Quản lý hồ sơ Đặt chỗ' trên emirates.com Hoặc Quý khách có thể gọi đến Trung tâm Khách hàng Emirates hoặc văn phòng vé để bổ sung mã số cho lần đặt vé ấy.

Nếu hành trình đã hoàn tất, xin yêu cầu Quản trị viên Chương trình điền vào mẫu Khiếu nại Điểm bị sót.