Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tôi có thể gia hạn Điểm sắp hết hạn không?

Không, chúng tôi không thể gia hạn hiệu lực Điểm thưởng Business Rewards.