Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards bookings

Tôi có thể thanh toán đặt chỗ bằng thẻ tín dụng không nếu tôi không phải là người đi trên chuyến bay đó?

Nếu là Quản trị viên Chương trình, quý khách có thể thanh toán thay mặt cho các nhân viên khác và khách di chuyển thuộc tổ chức của quý khách cho các đặt chỗ trực tuyến (với điều kiện quốc gia khởi hành có đề xuất các thanh toán thẻ tín dụng).

Mọi Quản trị viên Chương trình, nhân viên và khách di chuyến đều có thể thực hiện thanh toán thông qua thoả thuận với đại lý lữ hành địa phương.