Chương trình Business Rewards của Emirates

Sử dụng Điểm thưởng Emirates Business Rewards

Tôi có thể thanh toán kết hợp bằng cả Điểm Thưởng Business Rewards và tiền mặt không?

Không, tất cả các vé phải được thanh toán bằng các phương thức thanh toán sẵn có. Đối với đặt chỗ Dynamic Reward Flight, chỉ có thể trả thuế và lệ phí bằng các phương thức thanh toán sẵn có.