Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi nhận được gì khi nâng cấp đặt chỗ bằng Điểm của mình?

Quý khách sẽ có thể hưởng toàn bộ đãi ngộ dành cho hạng di chuyển đã nâng cấp của mình, bao gồm việc tăng hành lý miễn cước, sử dụng phòng chờ và Dịch vụ xe đưa đón. Điều kiện giá vé của vé gốc của Quý khách sẽ tiếp tục được áp dụng tại tất cả các thời điểm. Vì vậy, nếu có bất kỳ phí hoặc phụ phí được áp dụng với vé gốc của Quý khách, những khoản này cũng vẫn giữ nguyên sau khi nâng hạng bằng Điểm thưởng Business Rewards.

*Dịch vụ xe đưa đón có ở một số địa điểm được chọn trên toàn thế giới và nên được đặt chỗ ít nhất là 48 tiếng trước chuyến bay của Quý khách.