Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi phải làm gì nếu tôi muốn huỷ nâng cấp?

Để huỷ nâng cấp, xin liên hệ văn phòng Emirates địa phương của Quý khách hoặc Trung tâm Liên hệ Emirates. Toàn bộ Điểm thưởng Business Rewards chưa hết hạn sẽ được ghi lại vào tài khoản của Quý khách. Điều kiện áp dụng.