Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có phải nâng hạng tất cả các hành khách trong hồ sơ đặt chỗ không, hay chỉ có thể nâng cấp một người?

Quý khách sẽ cần nâng hạng toàn bộ hành khách trong hồ sơ đặt chỗ.