Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi sẽ trả thuế, phí và các phụ thu áp dụng cho Chuyến bay Dynamic Reward của tôi thế nào?

Thuế, phí và các phụ thu phải được thanh toán khi đặt chỗ bằng cách sử dụng các tuỳ chọn thanh toán khác nhau sẵn có trên emirates.com