Chương trình Business Rewards của Emirates

Claiming or transferring Emirates Business Rewards Points

Tôi phải làm gì nếu bị sót Điểm trong tài khoản?

Nếu Điểm thưởng Business Rewards không được cộng vào tài khoản, Quý khách có thể thực hiện Khiếu nại Điểm thưởng Business Rewards trong vòng bốn tháng sau chuyến bay. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards .

Đây là một số lý do tại sao Điểm thưởng Business Rewards không được cộng vào tài khoản của Quý khách:

  1. Việc thanh toán vẫn còn đang được xử lý, hoặc lịch trình chưa được bay hoặc mới bay một phần.
  2. Đại lý lữ hành không nhập mã số thành viên Business Rewards vào hồ sơ đặt chỗ.
  3. Giá vé không đủ điều kiện để ghi Điểm, ví dụ như giá tour, theo đoàn, nhóm hay giá vé thương lượng chính thức.