Chương trình Business Rewards của Emirates

Earning Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể nhận được Điểm thưởng Business Rewards trên những chuyến bay nào?

Quý khách sẽ nhận được Điểm thưởng Business Rewards trên những chuyến bay mà vé của Quý khách đáp ứng những điều kiện sau đây:

  • Được phát hành trên tài liệu Emirates (khi số vé bắt đầu bằng 176).
  • Số hiệu chuyến bay Emirates (EK).
  • Chuyến bay do Emirates vận hành.
  • Được đặt thông qua cổng Business Rewards trực tuyến, Trung tâm Khách hàng Emirates hoặc phòng vé, hoặc hãng lữ hành.