Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Chương trình Emirate Business Rewards là gì?

Emirates Business Rewards là chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi dành cho các tổ chức thuộc mọi quy mô trên thế giới. Tổ chức của quý khách sẽ được cộng Điểm Business Rewards mỗi khi có nhân viên hay khách hàng bay bằng Emirates, sau đó quý khách có thể dùng vào các Chuyến bay Dynamic Reward và các Nâng cấp. Các cá nhân cũng có thể được cộng Dặm Skywards trên cùng chuyến bay nếu là thành viên Emirates Skywards. Không giới hạn số lượng nhân viên có thể tham gia chương trình và không cần khoản chi tối thiểu.