Hành lý và tài sản bị thất lạc

Hành lý miễn cước

Hành lý miễn cước của tôi sẽ được tính như thế nào?

Tùy thuộc vào hành trình của quý khách, hành lý miễn cước được tính theo kiện hoặc trọng lượng.

Để phù hợp với các quy định quốc tế, hành lý miễn cước của quý khách sẽ được tính theo số kiện hành lý hoặc tổng trọng lượng hành lý mà quý khách mang theo. Quy định này phụ thuộc vào điểm đến hoặc điểm xuất phát của quý khách.

Cách tính hành lý theo trọng lượng áp dụng cho tất cả các tuyến, không bao gồm các chuyến bay đến và đi từ các điểm đến ở Châu Mỹ và chuyến bay khởi hành từ Châu Phi:

Cách tính hành lý theo kiện áp dụng cho tất cả các chuyến bay đến và đi từ các điểm đến ở Châu Mỹ và các chuyến bay khởi hành từ Châu Phi.

Tìm chi tiết chính xác về trọng lý miễn cước cho chuyến đi sắp tới của quý khách bằng cách truy cập Quản lý Đặt chỗ hoặc bằng cách kiểm tra trọng lượng miễn cước được in trên vé của quý khách.

Để biết thêm thông tin về các chính sách hành lý, vui lòng đọc Trang hành lý ký gửi của chúng tôi.

Ngoài ra, đối với các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác, các quy định về hành lý có thể áp dụng khác nhau.