Hành lý và tài sản bị thất lạc

Baggage policies and rules

Tôi có thể mang túi thông minh lên các chuyến bay Emirates hay không?

Túi "thông minh" hay "sáng tạo" bao gồm các túi có chứa động cơ, pin dự phòng, công nghệ GPS, GSM, Bluetooth, RFID hay Wi-Fi. Có những quy định hạn chế về vận chuyển túi thông minh có pin lithium đối với cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi trên tất cả các chuyến bay của chúng tôi.

Đối với hành lý xách tay

Túi thông minh trong phạm vi kích thước và cân nặng cho phép đối với hành lý xách tay cho chặng bay của bạn được phép mang lên cabin nếu pin là loại tháo rời được. Có thể để pin trong hành lý nếu thiết bị được tắt hoàn toàn. Vui lòng lưu ý rằng bạn không được sạc túi thông minh trên máy bay.

Đối với hành lý ký gửi

Được phép mang túi thông minh theo hành lý ký gửi nếu pin được tháo rời và mang lên cabin, và hành lý nằm trong phạm vi kích thước và cân nặng cho phép đối với hành lý ký gửi cho chặng bay của bạn.

Xin lưu ý rằng túi thông minh với pin liền không tháo rời được bị cấm mang lên máy bay dù là hành lý xách tay hay ký gửi.

Bạn có thể truy cập trang Hàng hóa Nguy hiểm của chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về các vật dụng bị cấm.