Đặt chỗ với Emirates

Emirates mobile site

Tôi có cần phải đăng ký hoặc trả tiền để truy cập vào trang cho di động không?

Trang cho di động của emirates.com là một dịch vụ Emirates cung cấp miễn phí. Nhà cung cấp dịch vụ di động của Quý khách có thể tính phí thời gian truy cập trực tuyến của Quý khách.