Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Tôi nên làm gì nếu đã thanh toán nhưng chưa nhận được vé?

Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và Quý khách xác nhận rằng mình đã bị tính phí nhưng chưa nhận được vé điện tử, vui lòng liên hệ với văn phòng Emirates địa phương hoặc gửi email hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến và cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, để chúng tôi kiểm tra và hỗ trợ

Nếu thanh toán bằng Western Union hoặc Chuyển khoản Ngân hàng Offline, vui lòng chờ 7 ngày kể từ ngày đặt vé để chúng tôi nhận diện và gửi vé cho Quý khách. Nếu Quý khách không nhận được vé điện tử sau thời hạn này, vui lòng liên hệ với văn phòng Emirates khu vực bằng email và gửi đến bản sao biên lai thanh toán do Western Union hoặc ngân hàng của Quý khách cung cấp. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi thanh toán của Quý khách trong hệ thống và sau đó hỗ trợ Quý khách nhận vé.